Cập nhật ngày 24/7/2011: Vigilclub.com đã scam, nó đã ngừng bonus 0.25$/ngày, bài viết bên dưới chỉ mang tính chất tham khảo. Vigilclub là site HYIP mới, hiện nay khi đăng ký bạn sẽ được miễn phí 5$ vào tài khoản Active Deposit, số tiền này không rút ra ngay được mà bạn sẽ lãi […]