Clickbank là gì? Clickbank được xem là cái chợ  kết nối 3 nhóm: Người bán, Affiliate marketer và Người Mua.  Đây là một trong số các Marketplace hoành tráng nhất hiện nay, cung cấp rất nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng như : Ebook, E-course, Web Theme, Plugin,….Các sản phẩm số này hầu hết được giao […]