Hiện tại Google Adsense đã cung cấp và cho phép chúng ta sử dụng các hình thức Quảng Cáo mà trước đây có 1 phần không nằm trong chính sách cho phép.

Định dạng quảng cáo mới: quảng cáo neo/lớp phủ và quảng cáo giữa lần tải trang
Không tính vào giới hạn 3 quảng cáo trên mỗi trang
Chỉ hiển thị trên trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động
Sử dụng cùng một mã quảng cáo trên tất cả các trang của bạn
Được Google thiết kế hướng đến người dùng
Được tối ưu hóa để giúp tăng doanh thu
Quảng cáo cấp trang mới (Image: Google)
Quảng cáo cấp trang mới (Image: Google)

Định dạng quảng cáo mới: quảng cáo neo/lớp phủ và quảng cáo giữa lần tải trang

Quảng cáo neo/lớp phủ

Quảng cáo lớp phủ (Image:Google)
Quảng cáo lớp phủ (Image:Google)

Quảng cáo trên thiết bị di động được gắn vào cạnh của màn hình người dùng

Người dùng có thể dễ dàng loại bỏ chúng bất cứ lúc nào

Quảng cáo giữa lần tải trang

Quảng cáo toàn màn hình di động xuất hiện giữa các lần tải trang trên trang web của bạn
Được hiển thị khi rời khỏi trang, thay vì khi truy cập trang
Người dùng có thể chọn bỏ qua chúng bất cứ lúc nào.
Quảng cáo giữa các lần tải trang (Image: Google)
Quảng cáo giữa các lần tải trang (Image: Google)

Lưu ý: Hai hình thức này chỉ được AdSense hiển thị vào các thời điểm tối ưu khi chúng hoạt động tốt và cung cấptrải nghiệm người dùng tốt.

Tổng hợp