Archive For Tháng Một, 2014

storagon.com

[PTU] Kiếm tiền từ upload và chia sẻ file với Storagon.com

Storagon.com là host lưu trữ mới của Việt Nam trụ sở tại Hà Nội, tại đây có 2 hình thức kiếm tiền phổ biến của PTU đó là pay per download  hoặc pay per sale. Pay per download trả tiền cho mỗi lượt tải xuống, cho phép kiếm tiền từ chính các lượt tải về […]

Proof Adf.ly đầu năm mới

Proof Adf.ly đầu năm mới

Mình vừa nhận được thanh toán từ Adf.ly, hi vọng 2014 sẽ là một năm mới với nhiều thành công mới, đây là hướng dẫn đăng ký và kiếm tiền từ rút gọn link với Adf.ly. Proof adf.ly ngày 1/1/2014: Chúc toàn thể anh em MMO-er Việt Nam năm mới 2014 thành công hơn nữa […]

Trang 1 / 11