Một số thông tin về LumFile.com:

– Chỉ dành cho uploader VN, Free 500Gb, Premium Unlimit
– Thanh toán linh động. WMZ, VCB, Đông Á, Paypal, AlertPay
– Có PPD, PPS, Mix PPD và PPS
– Có dành cho webmaster 5% sales
– 20 % ref
– Upload FTP, z-o-om
– Server cấu hình khủng
– Upload cho tất cả thể loại
– Không BAN nick DMCA

I. Make of money
1. PPD
LumFile.com rates for 1,000 download

2. PPS
– Hưởng 60% sales nếu sales < 21 sales/1 tuần
– Up 65% sales nếu sales >=21 sales/tuần

3. MIX (20% PPD – 40% PPS)
– Hưởng 20% từ PPD và nhận 40% từ PPS

4. Webmaster
– Các bạn đặt banner tại website được hưởng 5%/sales
– Cần verify website của bạn tại accoun của các bạn

5. Referral
– Người giới thiệu được hưởng 20% số tiền từ ref mình kiếm được

II. Tiện ích cho phép
1. Upload từ z-o-o-m
Download: http://z-o-o-m.eu/

2. Download từ Jdownloader
Download: http://jdownloader.org/

3. Upload với software FTPUpload, CuteFTP,…
Host: ftp.lumfile.com
Username:Your username
Password:Your password

4. Upload từ website: Basic Upload, FlashUpload, Remote Upload, Leech
– Sử dụng các chức năng có sẵn của website

Thời gian dự kiến: do việc order server chứa file về chậm trễ nên có thể chính thức public vào khoảng ngày 25/4/2012~27/4/2012

Nguồn:lumzechai