Để đánh dấu mốc 3 triệu domain được quản lý tại Namecheap, nhà cung cấp này đã thông báo trên trang chủ của mình về chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn.

Bạn sẽ có cơ hội nhận được 3000$ từ Namecheap nếu may mắn đăng ký đúng tên miền thứ 3 triệu tại nhà cung cấp nổi tiếng này.
Ngoài ra 1000 tên miền trước và 1000 tên miền sau con số 3 triệu chia hết cho 10 cũng hoàn toàn được miễn phí.
Các bạn chú ý để đăng ký, bởi vì chỉ còn chưa đến 50 nghìn tên miền nữa thì sẽ đạt con số 3 triệu, và trung bình khoảng 6 giây lại có một tên miền được đăng ký tại nhà cung cấp này, tức là khoảng 3,4 ngày nữa Namecheap sẽ đạt con số 3 triệu này.

Chúc bạn may mắn!