MegaTypers là trang web mới cho phép kiếm tiền với các captcha xác nhận chính xác, đây là khái niệm cơ bản cho người chưa rõ. Hiện tại nhiều bạn gõ trực tiếp trên web đã được thanh toán.

Đây là bảng tính tiền cho 1000 captcha xác nhận chính xác của MegaTypers:

– Bảng tính tiền trên dựa vào thời gian làm việc tầm 13 -20h rate rất cao.
– Số tiền tối thiểu để yêu cầu thanh toán là 3$ qua Liberty Reserve, Webmoney hay Paypal.
– Có hệ thống referals bổ trợ (được hưởng 10% từ ref cấp 1).
– Bạn phải payout với số tiền tự kiếm dc từ gõ captcha thì mới dc hưởng 10% đó)
– Pay vào thứ 2 mỗi tuần.
– Lấy code Invitation ở chổ: Affiliates -> Codes

Bạn CLICK ĐÂY để bắt đầu đăng ký tài khoản MEgaTypers:

– Payment Type: chọn ngân hàng thanh toán Liberty Reserve, Webmoney hay Paypal.
– Invitation code: 867
– Re-type the image: điền xác nhận và click Register để hoàn thành.
Như vậy là hoàn thành đăng ký bạn có thể bắt đầu kiếm tiền bằng cách click vào phần Solve image

Đây là video sưu tầm được:

Chúc bạn thành công!