Cập nhật ngày 16/9/2012, Hits4pay mình đã đủ số tiền min payout là 25$ nhưng không nhận được thanh toán nên tạm thời sẽ Move nó sang mục các site Scam. Các bạn tạm thời ngừng tham gia nhé! Tại Hits4pay bạn có thể kiếm được tiền bằng cách đọc email quảng cáo. Các email […]