1.imperialgetcash

ImperialGetCash là site ptc sử dụng script buxhost hoạt động từ tháng 3 năm 2011, đến nay đã và đang thanh toán cho các thành viên hơn 6 tháng qua, đây là 1 trong những ptc sites đáng chú ý hiện nay.
– Bạn sẽ được tặng ngay 1$ vào tài khoản khi đăng ký.
– Giá click: 0.001$ – 0.01$/ click
– Số tiền tối thiểu để thanh toán: 5$
– Thanh toán qua: Paypal, Alertpay hay Liberty Reserver
– Thanh toán được thực hiện trong vòng 3 ngày
– Số quảng cáo mỗi ngày: tối đa 10 quảng cáo
– Số tiền kiếm được từ referrals 25%
– Số referrals tối đa là 50.

2.lancium
Lancium
Lancium bắt đầu hoạt động từ ngày 21/3/2011, sử dụng Zeus Script, mà hiện nay hầu như tất cả các site ptc sử dụng Zeus Script đều sớm scam thì Lancium đã thanh toán được hơn 6 tháng và rất tuy tín.
– Giá click: 0.005$/click
– Số tiền tối thiểu để thanh toán: 3$
– Thanh toán qua: Alertpay
– Thanh toán được thực hiện trong vòng 3 ngày
– Số quảng cáo mỗi ngày: 4 quảng cáo
– Giá click từ referrals 0.0015$
– Số referrals tối đa là 40.

3.bucks4shares

Bucks4Shares hoạt động từ 21/2/2011, sử dụng Script: BuxHost, site này có giá click thấp nhưng ưu điểm có nhiều quảng cáo và minimum payout chỉ là 0.01$.
– Giá click: 0.002$ – 0.0001$/click
– Số tiền tối thiểu để thanh toán: 0.01$
– Thanh toán qua: Paypal
– Thanh toán được thực hiện trong vòng 3 ngày
– Số quảng cáo mỗi ngày: 4 quảng cáo
– Giá click từ referrals 0.001$
– Số referrals tối đa là 50.

Chúc các bạn thành công!