imgchili.com là dịch vụ lưu trữ ảnh trực tuyến tương tự với nhiều trang mình đã giới thiệu và bạn có thể kiếm được tiền từ việc upload, chia sẻ hình ảnh đó. Đây là bảng tính tiền cho 1000 lượt xem: Zone A: Úc, Canada, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ Zone B: Áo, Bỉ, […]