AyuWage và Logiptc là 2 website ptc đã hoạt động từ năm 2010, mình đã có bài viết chi tiết hướng dẫn kiếm tiền với với Logiptchướng dẫn kiếm tiền với AyuWage.
Với tình trạng hiện nay thì hầu hết các site ptc mới nếu bạn tham gia solo để kiếm tiền với nó thì chắc chắn là không thể. Vì khi đủ min payout nó đã scam rồi và sẽ không thanh toán cho bạn.
Nhưng với AyuWage và Logiptc thì hoàn toàn khác, bạn có thể yên tâm vì nó đã hoạt động được khá lâu. Đây là 2 website mình rất tin tưởng.

Và đây là thanh toán (proof) từ AyuWage  ngày hôm nay 5/8/2011:

Thanh toán (proof) Logiptc ngày 4/8/2011:


Chúc các bạn kiếm được nhiều tiền!