Mình tiếp tục cập nhật các site ptc uy tín, đây là 2 legit site: đã hoạt động và thanh toán tiền cho member hơn 6 tháng.

1.earnsomemoneytoday.com


– Sử dụng Script Buxhost
– Giá click: 0.002$/click
– Số quảng cáo mỗi ngày: 27+
– Giá click từ referrals: 20%
– Số tiền tối thiểu để thanh toán: 5$
– Thanh toán qua Liberty Reserver, Paypal hoặc Alertpay

2.innocurrent.com

Site này bản quyền thuộc AyuWage nên cách kiếm tiền hoàn toàn tương tự, bạn có thể xem hướng dẫn kiếm tiền với AyuWage tại đây.


– Giá click: 2 credits = 0.001$
– Số quảng cáo mỗi ngày: không hạn chế
– Số tiền tối thiểu để rút: 5$
– Số tiền kiếm được từ referrals 10%
– Bạn phải cài toolsbar để theo dõi khi có quảng cáo
– Để kiếm tiền  vào Start
– Để xem số tiền kiếm được và rút tiền vào Rewards
– Để chỉnh sửa thông tin vào My Account.

Đây là bằng chứng thanh toán (proof) mình nhận được từ site earnsomemoneytoday ngày 04/09/2011:

Chúc các bạn thành công!