Trước tiên bạn cần biết Scam là gì? thế nào là site ptc Scam?

Scam là hành động gian lận hoặc lừa đảo của tổ chức,cá nhân nhằm chiếm đoạt tiền bạc, công sức lao động của bạn, mà cụ thể ở đây các site ptc scam là các trang web ptc không trả tiền mặc dù bạn tham gia làm việc nhằm mang lại lợi nhuận cho site đó. Vì vậy kiếm tiền trên mạng bạn phải biết tránh những site scam này.

Từ nay bài viết này mình xin cập nhật các site ptc scam, có dấu hiêụ lừa đảo sớm nhất, do mình click và kiểm tra để các bạn tham gia sau sớm biết mà tránh các site trong danh sách dưới đây. Bạn sử dụng Ctrl F+ tên site để tìm site có trong danh sách scam không nhé:

 

 1. Gpibux – gpibux.com scam (cập nhật ngày 8/7/2011)
 2. Buxdel – buxdel.com scam (cập nhật ngày 8/7/2011)
 3. Amenricanbux – amemricanbux.com scam (cập nhật ngày 27/6/2011)
 4. Infinitybux, Tviptc, Buxsecure đã cấm ip Việt Nam (cập nhật ngày 25/6/2011)
 5. Bananabux – bananabux.com scam (cập nhật ngày 23/6/2011)
 6. Buximple – buximple.com scam (cập nhật ngày 11/6/2011)
 7. Tbmbux – tbmbux.com scam (cập nhật ngày 11/6/2011)
 8. Buxstones – buxstones.com scam (cập nhật ngày 7/6/2011)
 9. Buxpedia – buxpedia.com scam (cập nhật ngày 6/6/2011)
 10. Mindbux – minbux.com scam (cập nhật ngày 5/6/2011)
 11. Buxsyde – buxsyde.com scam (cập nhật ngày 4/6/2011)
 12. Avgbuxavgbux.com scam (cập nhật ngày 1/6/2011)
 13. Immortalbux – immortalbux.com (cập nhật ngày 21/5/2011)
 14. Homebux – homebux.com scam (cập nhật ngày 21/5/2011)
 15. Spiritbux – spiritbux.com scam (cập nhật ngày 18/5/2011)
 16. Buxze – buxze.com scam (cập nhật ngày 18/5/2011)
 17. Arbux  – arbux.net scam (cập nhật ngày 18/5/2011)
 18. Jzbux – jzbux.com scam (cập nhật ngày 14/5/2011)
 19. Aebux – aebux.com scam (cập nhật ngày 14/5/2011)
 20. Willbux – willbux.com scam (cập nhật ngày 29/4/2011)
 21. Amenbux – amenbux.com scam (cập nhật ngày 23/4/2011)
 22. Azbux – azbux.net scam (cập nhật ngày 20/4/2011)
 23. Jjbux – jjbux scam (cập nhật ngày 20/4/2011)
 24. Starbux – starbux.net scam (cập nhật ngày 20/4/2011)
 25. Vcbux – vcbux.com scam (cập nhật ngày 20/4/2011)
 26. Ebux – ebux.co scam (cập nhật ngày 18/4/2011)
 27. Nuestrobux.com – nuestrobux.com scam (cập nhật ngày 9/4/2011)
 28. Ayanbux – ayanbux.com scam (cập nhật ngày 9/4/2011)
 29. Globobux – globobux.com scam (cập nhật ngày 9/4/2011)
 30. Pocketchangeptc – pocketchangeptc.com scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 31. Onbux – onbux.com scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 32. Lotbux – lotbux.com scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 33. Cashium – cashium.net scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 34. Palmbux  – palmbux.com scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 35. Aobux – aobux.com scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 36. Buxera – buxera.com scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 37. Iibux – iibux.com scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 38. Mybux – mybux.co scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 39. Rightmediaptc – rightmediaptc.com scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 40. Xincbux – xincbux.com scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 41. Chasebux. – chasebux.com scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 42. 123bux – 123bux.net scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 43. Croclick – croclick.com scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 44. Ciabux – ciabux.com scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 45. Summerbux – summerbux.com scam (cập nhật ngày 1/4/2011)
 46. Elebux – elebux.com scam (cập nhật ngày 1/4/2011)