Hôm nay Neobux đã có thông báo thay đổi quảng cáo.

Bạn có thể xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Nội dung thông báo bao gồm thay đổi quảng cáo ở neobux, với việc thay đổi này neobux sẽ tiếp cận hơn với các nhà quảng cáo

Đây là giao diện quảng cáo mới của neobux:


Các quảng cáo có giá 0.01$ thời gian chạy quảng cáo là 30s, hầu hết đã được thay đổi bằng quảng cáo có giá 0.001$ thời gian chạy chỉ có 5s. Giá click giảm nhưng số lượng quảng cáo tăng lên đáng kể, số tiền referral click cũng đã được thay đổi:

– Standard members: $0.0005
– Golden members: $0.005
– Golden members with a Golden Pack: $0.01

Ngoài ra khi bạn click quảng  cáo ở neobux còn có cơ hội kiếm  được 0.5$ mỗi giờ. Bạn chỉ cần click ads như bình thường nếu may mắn sẽ gặp quảng cáo có giá 0.5$ và cứ mỗi giờ có một người như vậy, chi tiết TẠI ĐÂY.

Chúc bạn may mắn  với neobux!