Hôm trước Neobux đã có chính sách thay đổi giả click nhưng không được sự ủng hộ của mọi người, mình rất bức xúc và đã có bài viết nói không tốt về neobux, có rất nhiều bạn đã “nói lời chia tay” với neobux nhưng có lẽ hiện nay neobux đã trở lại bình thường, giá click đã được trả lại 0.01$/ click đối với golden member, bạn có thể thấy bên dưới:

Cập nhật: Giá click chỉ bình thường trở lại với các golden member 0.01$/click , còn đối với các free member neobux vẫn như  một mini ptc site.