Đây là thông báo chính sách mới từ admin cashium:


 

Bạn có thể xem trực tiệp tại http://www.cashium.net/forum/index.php?todo=viewtopic&tid=10013

Có thể nói rules mới của cashium.net rất lằng nhằng và thực sự không muốn cho member rút tiền, bạn chỉ có thể rút được nhiều nhất khoảng 3$ nếu không đầu tư. Ngoài ra bạn phải đầu tư mới có thể rút tiền theo % số tiền đã đầu tư. Mình khuyên bạn không được đầu tư vào cashium.net vì với cái rules “khó ăn” này.

Ngoài ra  Palmbux cũng đang được rao bạn tài Flippa: https://flippa.com/125502