“Hollywood kiện dịch vụ lưu trữ Hotfile”, đó là thông tin mới xuất hiện nhiều trên các website, forum gần đây. Ngày 19/02/2011 vừa qua hotfile có thông báo mới mang tiêu đề ” Chính sách chấm dứt tài khoản”

-Đại loại về thông báo trên:

Hotfile.com đã luôn luôn duy trì một chính sách chấm dứt tài khoản của người sử dụng tìm thấy có tham gia vào các hành vi xâm phạm quyền tác giả lặp đi lặp lại.

Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, mà tất cả người dùng phải đồng ý, cấm sử dụng Hotfile.com để chia sẻ nội dung mà người dùng không có quyền sở hữu trí tuệ. Gần đây, chúng tôi đã trở nên lo ngại rằng mặc dù các chính sách này, một số người dùng vẫn tồn tại cố gắng sử dụng vật liệu Hotfile.com để chia sẻ mà họ không có các quyền cần thiết. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện một chính sách tích cực hơn chấm dứt tài khoản của người sử dụng đối tượng khiếu nại lặp đi lặp lại của hành vi xâm phạm là ai.

Hãy đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết cho nội dung bất kỳ mà bạn

chia sẻ với người khác bằng cách sử dụng Hotfile.com.

-Thực tế hiện nay về hotfile:

Bạn sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn nếu có các tập tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, và thực tế rất nhiều bạn đã bị. Nếu bạn đã từng tham gia paid to upload chắc chắn biết hơn 90% số tiền bạn kiếm được từ các file vi phạm bản quyền, hoặc xxx. Mình cũng không  ngoại lệ, phần lớn chiến soft và film vi phảm bản quyền 🙁

-Hotfile có scam hay không? scam thì không nhưng có lẽ rất khó kiếm được tiền từ nó nữa, phần lớn các bạn PTU đã nói lời chia tay với hotfile…