Trong vài ngày qua tưởng chừng Neobux đã cấm tài khoản free từ IP Việt Nam nhưng không phải vậy,có lẽ  đây chỉ là lỗi hệ thống của Neobux, đã có nhiều bạn gủi email cho Neobux và tài khoản của họ đã có thể hoạt động bình thường.

Nếu bạn có tài khoản Neobux và đang gặp vấn đề này hãy gửi email tới 2 địa chỉ sau:

tickets@neobux.com

support@neobux.com


Với tiêu đề có dạng: I can’t login to my account

Nội dung thư: bạn tự nói thêm vài câu về vần đề không login vào được Neobux

Sau vài ngày Neobux sẽ gửi mail cho bạn

“Hello.
Please try again.

Best regards,
Cristina C.
NeoBux Support”

Và tài khoản của bạn có thể hoạt động bình thường.

Chúc bạn may mắn!