Cashium.net sẽ trở lại vào 06/12/2010, có vẻ như ông chủ mới là admin của trang Palmbux.com. Cùng với sự trở lại này nhiều thứ sẽ được thay đổi, nhiều bảo mật mới được thêm vào, bộ máy quản lí được tổ chức lại, và giá click cũng có thể được thay đổi nhưng nhìn chung cơ cấu quản lí với các thành viên vẫn như vậy. Đây là 1 tin rất vui đối với mình và các bạn tham gia ptc.