Cập nhật ngày 24/10/2012: Bux-matrix bắt đầu tư vào bạn mới có thể rút tiền, đây là dấu hiệu của site sắp scam.

Bux-matrix là 1 site uy tín online từ 2008. Đối với các thành viễn miễn phí bạn có thể kiếm tiền từ PTC và PTR.

1.Thông tin về Bux-matrix:

-Giá 1 click: 0.004$

-Số ads/ngày: 5+

-Số tiền tối thiểu để thanh toán là 2$

-Thanh toán chỉ được thực hiện qua tài khoản Alertpay

Ngoài ra bạn có thể kiếm thêm tiền từ hình thức PTR ( paid to read) với Bux-matrix ( đây là hình thức mà mình rất thích ở bux-matrix, có thể kiếm được  ) . Khi bạn đăng kí 1 acc ở bux-matrix thì mỗi ngày bux-matrix sẽ gửi cho bạn 1 số mail và bạn click vào link ở cuối mail đó để nhận tiền ( ko phải quan tâm nội dụng mail)

1 mail click bạn nhận được 0.004$, 1 ngày có 5 -6 mail, mail bạn có thể để 1  tuần hoăc 1 tháng vào đọc 1 lần cũng được. click cả trăm mail cũng chỉ mất 5 phút.

2.Hướng dẫn đăng kí và kiếm tiền với Bux-matrix

Bạn CLICK ĐÂY để đăng kí

Giao diện bux-matrix như sau:

Bạn click SSL secure Registration để tiếp tục

bạn điền đầy đủ các thông tin:

Username: tên sử dụng

password

corfim passowrd: nhập lại password

email: bạn nhớ sử dụng Gmail để đăng kí nhé

corfim email: nhập lại email trên

Account Email Address For AlertPay Payments: cái này quan trọng nhất, là tài khoản Aertpay để nhận tiền khi bạn có đủ 2$

Nếu chưa có Hướng dẫn đăng kí tài khoản Alertpay ở đây.

Your contry:

click vào I Accept your … để đồng ý

gõ catcha xác nhận.

click Register để hoàn thành đăng kí nhé.

Sau đó bạn vào mail để active acc.


Sau khi active bạn có thể đăng nhập và kiếm tiền, click BROWSE ADS


Bạn click vào Ad Viewed đời thời gian chạy hết, mỗi link như vậy bạn được 0.004$, và mỗi ngày có 5 -6 link.

Bạn hãy kết hợp kiếm thêm với hính thức PTR – đọc mail

* Chú ý : Bux-Matrix cứ 5-7 ngày đọc mail 1 lần, email được gửi cả vào Hộp thư đến và Spam, tiêu đề có chữ (MegaSolo). Khi đọc mail thì không phải đọc lần lượt mà kích tất cả 1 lúc, mất 1-2 phút đọc cả trăm mail. Link để đọc mail nằm dưới dòng Click the link to receive credits trong email nó gửi.

Bạn click vào các mail của bux-matrix rồi click vào các link ở gần cuối mail đợi thời gian chạy hết bạn được 0.004$ 1 mail như vậy.

Proof ngày 30/11/2010:

Proof gần đây:

Ngoài ra bạn có thể nâng cấp tài khoản lên để có thể thu thêm lợi nhuận và được ưu tiên nhiều với bux-matrix nhé!

Chúc các bạn thành công!