Bạn click vào đây để đăng kí và bắt đầu kiếm tiền:

https://www.incrasebux.com/

Username: Nhập tên đăng nhập (nên dùng chung username cho tất cả các trang PTC khác) 

Password: Nhập mật khẩu

Password confirmation: Nhập lại mật khẩu y như trên

Email: Nhập địa chỉ email đăng ký của bạn

Alertpay Email: Nhập địa chỉ email của bạn đã dùng để đăng ký với tài khoản Alertpay

Paypal Email: Nhập địa chỉ email của bạn đã dùng để đăng ký với tài khoản Paypal
• Country:Việt Nam

Referral : 280681 (đây là mã số người giới thiệu, username của tôi)

•Captcha: như hình


Xong click vào register là xong
Lúc này Incrasebux sẽ gửi bạn mail bạn vừa đăng kí để xác nhận

Lúc này bạn ấn vào login điền tên sử dụng và password để đăng nhập ,đánh Captcha giống hình ấn login để đăng nhập• Bấm vào dòng chữ Surf Ads để bắt đầu kiếm tiền .Tiếp đó ban ấn lên link kế bên ngôi sao vàng rồi bấm tiếp nút tròn đỏ để xem. Links đó sẽ mở ra trang mới, bạn xem trong 30 giây khi nhìn phía trên góc trái kế logo Incrasebux thấy dòng chữ Advertisement validated! $0.008 were credited in your account. Là bạn đã xem thành công và nhận được $0.008. Lúc này có thể đóng lại và tiếp tục vào trang Incrasebux. để click các link tiếp theo.

Chú ý: Xem lần lượt từng link một và phải xem hết tất cả các link để được nhận hoa hồng từ mỗi link do người bạn giới thiệu click. Một tháng không click tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn.Nhưng bạn có thể click 1 lúc nhiếu site PTC khác nhau cùng 1 lúc .

Khi bạn xem tài khoản có đủ $2.00 thì bạn có thể yêu cầu thanh toán.Bạn ấn vào my account ở góc trên rồi ấn vào REQUEST YOUR PAYMENT

Incrasebux. thanh toán cho bạn qua tài khoản ngân hàng trực tuyến Alertpay hay PayPal,do đó bạn phải có account để sử dụng.Nếu bạn chưa có hãy đăng ký (xem thư mục hướng dẫn trong blog)

Chúc các bạn thành công!