Hướng dẫn đăng kí và sử dụng tài khoản Webmoney

Bạn Click vào đây để vào đăng ký.
Vào trang chủ có 3 khung đễ ta chọn ở đây chung ta chọn khung giữa Keeper Classic

Sau khi hoàn tất khâu khai báo thông tin cá nhân bạn vào hộp thư đễ lấy code click đường link dưới đây đễ confirm .
http://start.wmtransfer.com/confirm.aspx

Điền cái code vào khung trong khung và nhấn proceed.
Tiếp theo bạn download cái phần mềm của webmoney về nhớ là down cái WebMoney Keeper Classic
Demo WM Keeper Classic
Download WM Keeper Classic
Sau khi tải phần mềm về.Chạy chương trình và theo các bước sau đây :
Chọn dòng thứ 2 đễ signup.click OK.

Điền cái code mà WMN gửi trong email lúc bạn đã hoàn tất đãng ký thông tin.click next

Điền pass và confirm pass.click next.

di chuyển chuột liên tục đễ chương trình thực hiện việc cài đặt nhanh chóng hơn.


Sau khi chương trình đã chạy xong phần trên sẽ xuất hiễn số VMID trên cửa sổ tiếp theo.Bạn tiếp tục click next.

Bạn vào hộp thư e-mail lấy cái code WebMoney Keeper Classic.
Activation codexxxxxxxx mà sau khi click next đã được gửi đến.
copy và past vào 2 ô như trong hình.vÀ KIẾM ổ đĩa nào bạn lưu vào đó .Nhớ không được để mất sau này sẽ dùng đến nếu sữ dụng máy tính nào khac.
CHÚ Ý:Cái KEY này là 1 file chứ không phải là số bình thường.Khi bạn sài máy tính của bạn thì không có vấn đề gì nhưng nếu sài máy tính khác thì nó sẽ bắt bạn browser cái key vào .Lúc ấy login mới thành công.
sau khi save sẽ xuất HIỆN 1 cửa sổ hỏi YES or NO bạn click NO và click next tiếp tục.


Tiếp theo điền tiếp cái Activation codexxxxxxx vào như trong hình và nhấn next

Nhấn nút finish để hoàn tất việc đăng ký WMID và KEY WMID.
Trong qua trình cài đặt khi WMN gửi WMID và KEY WMID vào e-mail thì dưới khay hệ thống sẽ xuất hiện 1 icon của WEBMONEY.Xem hình dưới.

Tiếp theo là phần backup key
Click Tool/seting
-chon security
-chon save key to file
save ra 1 cai usb hoặc save vào cho nào do đừng để mất
nó lên 3 con số

ghi vào roi bám yes

PHẦN NÀY RẤT QUAN TRỌNG Khi bạn điền pass vào khung code to access the keys.Pas này do mình tự đặt khác hoàn toàn với pass khi LOGIN.
Phải nhớ thật kỷ.Tôi đã bị quên 1 lần và mất luôn tiền trong ACC.
XONG RỒI LƯU VÀO TRONG Ổ ĐỈA NÀO MÀ BẠN MUỐN.
Bước tiếp theo bạn tạo 1 cai purse la có thể sữ dung send tiền nhận tiền deposie vv.vv
vào mục purse chọn create
chon wmz đặt tên cho nó tên thế nào cũng được
nhấn accetpNhư vậy là bạn đã hoàn tất việc đăng ký cài đặt và có thể login và click icon dưới khay hệ thống dùng cửa sổ WMN hiển thị để sữ dụng.send.nhận deposit v.vvv

Tagged on:

50 thoughts on “Hướng dẫn đăng kí và sử dụng tài khoản Webmoney

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *