Bài viết này mình tổng hợp các website kiếm tiền paid to click – ptc lâu đời nhất và hiện đang thanh toán,đây là hướng dẫn đăng kí và kiếm tiền với neobux, bạn có thể làm tương tự với những website khác để kiếm tiền nhưng lưu ý mỗi trang web chỉ được một tài khoản duy nhất (nếu không sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn)

Buxp – site uy tín hoạt động từ năm 2008

– Giá click: 0.005$ – 0.001$
– Giá click từ ref: 0.0025$  – 0.0005$
– Số quảng cáo mỗi ngày: 15+
– Số tiền tối thiểu để rút: 7.99$

LogiPTC – site uy tín (online tháng 1/2010)

– Giá click: 0.01$
– Giá click từ ref: 10%
– Số quảng cáo mỗi ngày: không hạn chế
– Số tiền tối thiểu để rút: 5.00$
– Hướng dẫn cài toolbar kiếm tiền với Logiptc tại đây

Neobux – site ptc uy tín nhất từ năm 2008

– Giá click: 0.001$ – 0.01$
– Giá click từ ref: 0.0005$ – 0.005$
– Số quảng cáo mỗi ngày: 4+
– Số tiền tối thiểu để rút: 2.00$

– Thời gian trả: instant (ngay lập tức)
– Bằng chứng thanh toán (proof): ngày 22/02/2011, ngày 03/03/2011

Bux-matrix – site ptc uy tín (online năm 2008)

– Giá click: 0.004$
– Giá click từ ref: 0.001$
– Số quảng cáo mỗi ngày: 5+
– Số tiền tối thiểu để rút: 2.00$
– Thời gian trả: 72h

Incrasebux – site uy tín (online năm 2008)

– Giá click: 0.008$ (lúc đầu chỉ là 0.007$ sau khi có 3.5$ upgrade sẽ lên 0,008$ /click và pay instant)
– Giá click từ ref: 0.004$
– Số quảng cáo mỗi ngày: 5+
– Số tiền tối thiểu để rút: 2.00$

– Thời gian trả: sau 30 – 50 ngày yêu cầu thanh toán (upgrade phí 3.5$ thì thanh toán ngay lập tức)
– Bằng chứng thanh toán (proof): Proof 1

Clicksia – site ptc uy tín từ năm 2007

– Giá click: 0.001$ – 0.005$
– Giá click từ ref: 0.0001$ – 0.0005$
– Số quảng cáo mỗi ngày: 4+
– Số tiền tối thiểu để rút: 1.00$

donkeymails.com (online năm 2008)

– Giá click: 0.01$ – 0.001$
– Giá click từ ref: 10% – 5% -3% -2% – 1%
– Số quảng cáo mỗi ngày: nhiều quảng cáo
– Số tiền tối thiểu để rút: 0.1$
– Thời gian trả: 15 ngày

wordlinx.com (online năm 2003)

– Giá click: 0.01$
– Giá click từ ref: 0.005$
– Số quảng cáo mỗi ngày: quảng cáo ra không đều
– Số tiền tối thiểu để rút: 10.00$
– Thời gian trả: instant (ngay lập tức)

Buxify.com (online năm 2008)

Buxify.com ( bắt buộc phải nâng cấp tài khoản mới rút tiền được, xem hướng dẫn TẠI ĐÂY )


Chúc các bạn thành công !