Chỉ cần có tài khoản Google, Facebook, Twitter là bạn có thể kiếm tiền từ Likesasap.com
likesasap2 Kiếm tiền từ like facebook, G+, Youtube... với Likesasap.com
Bạn có thể kiếm được tiền từ Likesasap với các hình thức sau:

  • Nhận được 50 point bonus hàng ngày, 50 point ngay khi đăng ký tài khoản.
  • Nhận được 0.0009$ từ mỗi like facebook, Google+, Youtube, Twitter.
  • Nhận được 0.01$10% từ mỗi referral.
  • Số tiền tối thiểu để cashout là 0.1$.
  • Chấp nhận thanh toán qua tài khoản ngân hàng Paypal, Payza hoặc Liberty Reserve.

Bạn click đây để đăng ký tài khoản:
banner likesasap1 Kiếm tiền từ like facebook, G+, Youtube... với Likesasap.com
Lưu ý: Không sử dụng proxy khi đăng ký, không đăng ký nhiều hơn 1 tài khoản, nếu không sẽ bị cấm tài khoản
Điền các thông tin user, email, mật khẩu:
likesasap1 Kiếm tiền từ like facebook, G+, Youtube... với Likesasap.com

Hoàn thành:
likesasap2 Kiếm tiền từ like facebook, G+, Youtube... với Likesasap.com

Vào email xác nhận:
likesasap3 Kiếm tiền từ like facebook, G+, Youtube... với Likesasap.com

Đăng nhập vào tài khoản:
likesasap4 Kiếm tiền từ like facebook, G+, Youtube... với Likesasap.com

Giao diện các mục like có thể kiếm tiền:
likesasap5 Kiếm tiền từ like facebook, G+, Youtube... với Likesasap.com

banner likesasap Kiếm tiền từ like facebook, G+, Youtube... với Likesasap.com

Ngoài ra Likesasap.com cũng chính là cách tăng like facebook, twitter, Google+, Youtube cho các bạn có nhu cầu, có thể sử dụng tiền của bạn để mua like hoặc sử dụng point đã kiếm được.
Chúc các bạn thành công!