1.imperialgetcash
banner1 Cập nhật ptc sites uy tín

ImperialGetCash là site ptc sử dụng script buxhost hoạt động từ tháng 3 năm 2011, đến nay đã và đang thanh toán cho các thành viên hơn 6 tháng qua, đây là 1 trong những ptc sites đáng chú ý hiện nay.
- Bạn sẽ được tặng ngay 1$ vào tài khoản khi đăng ký.
- Giá click: 0.001$ – 0.01$/ click
- Số tiền tối thiểu để thanh toán: 5$
- Thanh toán qua: Paypal, Alertpay hay Liberty Reserver
- Thanh toán được thực hiện trong vòng 3 ngày
- Số quảng cáo mỗi ngày: tối đa 10 quảng cáo
- Số tiền kiếm được từ referrals 25%
- Số referrals tối đa là 50.

2.lancium
468x60 Cập nhật ptc sites uy tín
Lancium bắt đầu hoạt động từ ngày 21/3/2011, sử dụng Zeus Script, mà hiện nay hầu như tất cả các site ptc sử dụng Zeus Script đều sớm scam thì Lancium đã thanh toán được hơn 6 tháng và rất tuy tín.
- Giá click: 0.005$/click
- Số tiền tối thiểu để thanh toán: 3$
- Thanh toán qua: Alertpay
- Thanh toán được thực hiện trong vòng 3 ngày
- Số quảng cáo mỗi ngày: 4 quảng cáo
- Giá click từ referrals 0.0015$
- Số referrals tối đa là 40.

3.bucks4shares
banner1 Cập nhật ptc sites uy tín
Bucks4Shares hoạt động từ 21/2/2011, sử dụng Script: BuxHost, site này có giá click thấp nhưng ưu điểm có nhiều quảng cáo và minimum payout chỉ là 0.01$.
- Giá click: 0.002$ – 0.0001$/click
- Số tiền tối thiểu để thanh toán: 0.01$
- Thanh toán qua: Paypal
- Thanh toán được thực hiện trong vòng 3 ngày
- Số quảng cáo mỗi ngày: 4 quảng cáo
- Giá click từ referrals 0.001$
- Số referrals tối đa là 50.

Chúc các bạn thành công!